Lumbalji (Bel Ağrısı)

Kübital Tünel Sendromu
April 2, 2016
Morton’s Noroma (Metatarsalji)
April 2, 2016

lum1Lumbosakral omurganın mekanik bozuklukları bel ağrısının en sık sebebidir. Mekanik kaynaklı bel ağrıları fiziksel aktivite ile artan, istirahatle azalan, sıklıkla normal anatomik yapının aşırı kullanımına veya yaralanmasına veya deformitesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu tip ağrı bel kasları, tendonları ve ligamanlarının strese veya zorlanmaya maruz kalması sonucu ortaya çıkar ve genellikle zorlayıcı günlük aktiviteler, ağır kaldırma, uzun süre ayakta kalma veya oturma neden olarak gösterilir. Mekanik kaynaklı bel ağrıları sıklıkla omurganın alt kısmını etkileyen ve gluteal bölgeye yayılan kronik, hafif, farklı yoğunlukta olabilen ağrılardır. Öne eğilme, dönme, bir şeyi kaldırma, uzun süre ayakta durma ve oturma gibi günlük aktiviteler ağrıyı arttırdığı için gün içinde gittikçe ağrının şiddeti artar.

Kondüsyon kaybı ve dayanıksızlık da bu tip ağrının sebebi  olabilir. Bunlar   genellikle  şişman, hareketsiz, bel ve karın kasları zayıf olan hastalardır,  sıklıkla ağrının şiddeti yavaş yavaş artar. Bu hastalarda statik veya dinamik postür bozukluklarının düzeltilmesi, karın ve bel kaslarının güçlendirilmesi hastaların iyileşmesine yardımcı olur.

Bel ağrılarında spesifik etyolojiyi belirlemek kolay değildir, ancak ağır yaşam koşulları, vücudun yanlış kullanımı, tekrarlayan hareketler, kondüsyonun iyi olmaması gibi bazı faktörlerin bel ağrısı oluşumunda rol oynadıkları bilinmektedir. Bel ağrısını mekanik olarak tanımlayabilmek için enflamatuar, infeksiyöz, tümöral, metabolik nedenlerin, iç organlardan yansıyan ağrılar ile fraktüre bağlı ağrının ekarte edilmesi gerekir. Bu ayrıntılı bir sorgulama, fizik muayene, laboratuar testleri ve gerektiğinde yapılan görüntüleme yöntemlerinin yardımı ile mümkündür.