Morton’s Noroma (Metatarsalji)

Lumbalji (Bel Ağrısı)
April 2, 2016
Osgood-Schlatter Hastalığı
April 2, 2016

motMetatarsalji sık görülen ve aşırı kullanımdan kaynaklanan bir şikayettir. Özellikle parmak kemikleri uç kısmında ve ön ayakta ağrı ile kendini gösterir. Metatars kemiklerinin ağrısı anlamına geldiği için, aslında tanı olmaktan ziyade bir şikayeti belirtir.

En sık görülen sebepler

• Şişmanlık,
• Diyabet,
• Yüksek taban kavsi,
• Parmak arasında sinir sıkışmasına bağlı nöroma,
• Parmak eklemleri iltihabı durumlar.

Cerrahi olmayan tedavi araçları kişilerin %75’inde başarılı olmaktadır:
• Kilo kaybı,
• Uygun ayakkabı,
• Metatars tabanlığı,

Bu yöntemlere yanıt vermeyenlerde ve tanıya uygunsa cerrahi müdahale önerilebilir.