Kienböck hastalığı

Halluks Valgus
April 2, 2016
Kübital Tünel Sendromu
April 2, 2016

kien

Kienböck hastalığı, lunat kemiğin avasküler nekrozu ve buna bağlı olarak gelişen el bileği sorunları olarak tanımlanabilir. Vasküler ve mekanik nedenlerin yanısıra ulnanın radyusa göre kısalığı üzerinde durulan etyolojik unsurlardır. El bileğinin orta kesiminde ağrı ile ortaya çıkar. Ortaparmağın dorsifleksiyonu ile ağrının artışı karakteristiktir. Hastalık ilerledikçe radyo-skafoid araklıkta da ağrı oluşabilir. Kienböck hastalığı ortaya çıktıktan sonra karpal kollaps ve ileri osteoartrite yol açacak şekilde durmaksızın ilerleme gösterir. Erken dönemlerde direkt radyolojik bulgu olmasa da zaman içinde lunatumda çökme, sklerotik bölgelerin oluşumu ve parçalanma belirebilir. Tandıda MR incelemeleri yararlıdır. Tedavide erken dönemde artroskopik kapitat pol eksizyonu, ulnar kısalık var ise radyal kısaltma ve açılandırma osteotomisi, daha ilerlemiş hastalık dönemlerinde interkarpal füzyonlar, vasküler demet implantasyonu yapılabilir. İleri derecede osteoartit geliştiğinde ise proksimal sıra karpektomi ve el bileği artrodezi yararlı olabilir.