Triangular Fibrocartilage Kompleksi Yaralanması (TFCC)

Tırnak Batması
April 2, 2016
Karpal Tünel Sendromu
April 3, 2016

Elbileği yumuşak dokuları karmaşık bir yapıya sahiptir,elbileği eklemi çok mobil bir eklemdir ve hem bu mobilizasyonu sağlayan hem de stabilite oluşturan bağlar, kapsül vs. gibi dokular bu karmaşık yapıyı oluşturmaktadır.

Anatomisi

Elbileği aslında pek çok kemik ve eklemden oluşur.

Elbileğinde , karpal kemikleri denilen sekiz küçük kemik içerir

Elbileği stabilizasyonunu sağlayan bağlar (ligamentler) vardır.

 

Nedenler

 

Üçgen fibrocartilage kompleksi  uzanmış el üzerine Travmatik yaralanma veya düşme  ile oluşan lezyon en sık mekanizmadır.

sporcular , tenis oyuncuları ya da jimnastikçiler (çocuklar ve gençler dahil ) TFCC yaralanmaları için risk gurubudur.   Matkap yaralanmaları da TFCC lezyonu oluşturabilir, matkap bağlar ve bilek yerine döner matkap ucu üçgen fibrocartilage kompleksinde kopma nedeni olabilir.

Belirtiler

Ulnar tarafındaki Bilek ağrısı ana belirtisidir.  Bazı hastalarda yaygın ağrı vardır.  Bu ağrı  tüm bilek alanı boyuncadır, ağrı, bir kapı tokmağı veya anahtar çevirme gibi hareketlerle artabilir,basit bir elbileği hareketin de bile ağrı şiddetlenebilir .

Diğer belirtileri şişme , elbileğinde gevşeklik hissi içerir; hasta elbileğini rotasyon hareketini yapmaktan alıkoyar.

Tanı

Hastadan iyi bir hikaye alınır, hastaya özel tesler yapılır,travmatik yaralanma veya dejeneratif değişiklik olup olmaması değerlendirilir, hastaya yeni bir test olarak fovea işareti aranır.

Yeni bir test fovea işaretinde fovea alana dış basınç uygulanır Burada hassasiyet ve ağrı olması testin pozitif olduğunu

Akut yaralanmalarda şiddetli ağrı ve şişlik nedeniyle bu testi uygulanamayabilir, hastaya nonsteroid analjezikler, buz tatbiki ve stabilizasyon önerilir daha sonra hasyaya MR , artrogram vs. Tetkikler yapılarak teşhise ulaşılır,

Elbileği artroskopisi, hem tanı hem de tedavide önemlidir, bu sayede bağ ve kıkırdaklar değerlendirilir ve aynı seansta tedavi yapılır.

Tedavi

Cerrahi Dışı Tedavi

Eğer elbileği stabil olarak değerlendirilmişse 4-6 hafta elbileği splinti verilir, anti enflamatuar ilaçlar ve fizik tedavi uygulanır.

Cerrahi

Cerrahi tedavi kararı için iyi bir muayene ve gerekli tetkikler yapılmış olmalıdır, kırık olup olmaması özellikle önemlidir, eğer varsa ve beraberinde stabilizasyon yetersizliği tespit edilirse en kısa zamanda cerrahi uygulanmalıdır.

 

Özellikle ve öncelikle artroskopik tamir yapılmalıdır, burada TFCC tamiri yapılır, eklem içi patolojiler dğerlendirilir.

 


Eğer ligament yaralanması ile beraber hastada kırık da varsa kırık teller veya vidalarla fiksasyonu

Rehabilitasyon

Elbileğinin immobilizasyon süresi ve rehabilitasyona geçişi elbileği oluşmuş olan yaralanmanın derecesine, hastaya hareket egzersizleri başlanır,burada hastanın uyumu, önerilere uyması çok önemlidir,splint kullanımı, 6-8 hafta gerekebilir, hasta daha sonra fizik tedavi programına alınır.

Fizik tedavi size tam olarak hareket, gücünü yeniden sağlamak ve normal hareket açıklığını elde etmek için gereklidir, Birçok hastada hiçbir sınırlama olmadan işe dönme  sağlanmıştır ama sınırlı sayıda hastada ise bazı hareketlerde kısıtlamaya gidilmiştir Komplikasyonlar kalıcı ağrı ve sertlik gibi oluşabilir.  Enfeksiyon veya gecikmeli iyileşme, kırıklarda kaynamama çok nadir görülür.