Talipes ekinovarus (Yumru ayak)(PEV)

Talipes ekinovarus (Yumru ayak)(PEV)

Tanımlama

Bir veya her iki ayak doğumda anormal bir pozisyon içine bükülmüştürr.Pes ekinovarus, Talipes ekinovarus veya yumru ayak olarak bilinir.

Açıklamalar

Gerçek yumru ayak ayakta anormal kemik oluşumu ile karakterizedir.
Yumru ayak bir ayak veya her ikisini etkileyebilir. Bazen bebek ayakları fetusun intrauterin konumu nedeniyle doğumda anormal görünür.
Yumru ayak 2,5 : 1 ile Erkek, kadın oranında görülür. Yumru ayak insidansı sadece biraz değişir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, insidansı yaklaşık her 1000 canlı doğumda 1 olarak bulunmaktadır

Nedenleri ve belirtileri

Yumru ayak kesin nedeni bilinmemekle beraber, aile öyküsü olan ailelerin% 24.4 tek bir çalışmada bildirilmiştir. Bu bulgular bir veya daha fazla genin yumru ayaktan sorumlu olduğunun potansiyel kanıtıdır çevresel nedenler de yumru ayak için önemlidir. ayrıca sigara içen annelerin çocuklarında bu risk daha yüksektir

Tanı

Gerçek yumru ayak genellikle fizik muayene ile tesbit edilebilir.. Rutin x ray grafisi çekilir ve tanı teyit edilir

Tedavi

Yumru ayak tedavisi öncelikle nonoperatiftir.manüplasyon ve seri alçılama ile takip edilir,geç dönemde başvuran hastalara ve seri alçılama sonucu yeterli düzelme sağlanamayan olgularda cerrahi tedavi programı uygulanır

Prognoz

Yeterli tecrübeye sahip uzman hekimler tarafından tedavi ile genellikle düzeltilebilir Fransız araştırmacı bir grup çocukların% 77 sinde 11-18 yıllık bir takip süresi içinde ve fizik tedavi ile birlikte cerrahi yöntemlerden iyi sonuçlar alındığını bildirmişlerdir.