Elbileği Artroskopisi

EL BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ

Direk grafiler, komputerize tomografi,( CT), manyetik rezonans görüntüleme ( MR ), el bileği bölgesindeki ağrıların tanısında hastanın öyküsü ve fizik muayene bulgularına göre düşünülen patolojiyi saptamak amacıyla kullanılabilir, ancak el bileği ve çevresinde bu yöntemlerle saptanması güç olan ağrı ve fonksiyon kaybına neden olan bir çok eklem içi ve dışı yapılar vardır,bu ve benzeri nedenlerle kesin tanı konamamış, radyolojik olarak herhangi bir her hangi bir patoloji saptanamayan elbilşeği ağrılarının değerlendirilmesinde veya patoloji saptanmış olan elbileğinin tedavisinde el bileği artroskopisi günümüzde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.bu endikasyonlar şu şekilde sıralanır

A. Tanısal Artroskopi

1. Mekanik el bileği ağrısının nedeninin araştırılması
2. Eklem yüzlerinin değerlendirilmesi
3. ligament yaralanmasının değerlendirilmesi
4. El bileği tetkiklerinde saptanan patolojilerin derlendirilmesi

B. Cerrahi Artroskopi

1. Eklem farelerinin çıkarılması
2. Snavial biyopsi, snoviyektomi
3. Eklem içi yıkanması ve debridmanı
4. TFCC lezyonlarının tamiri
5. Bölgeyi ilgilendiren kırık komplikasyonlarının tedavisi

Artroskopik cerrahi ortopedik cerrahlar tarafından eklem içi teşhis ve tedavide kullanılır. El bileği sekiz küçük kemik ve bu kemikleri bağlayan birçok bağ ile karmaşık bir eklemdir.
Artroskopi ; kas ve doku içine büyük insizyon yapmadan eklem içi anatomik parçaları görmek için cerraha olanak sağlar.

Artroskopik cerrahi iki nedenden dolayı kullanılır: daha doğru tanı (teşhis artroskopisi) yapmak ve bu sorunları düzeltmek için.

Artroskopik cerrahi değerli tanı ve tedavi aracıdır. Çünkü minimal invazif (yani) daha az ve daha küçük insizyona ihtiyaç vardır, hastalar genellikle daha az sorunla ve düzenli cerrahi ile daha hızlı iyileşme sağlarlar. Çünkü genellikle bu prosedürle, hastaların çoğu evlrine operasyondan birkaç saat sonra dönebilirler.

Tekniği

Cerrah belirli yerlerde deri yoluyla küçük insizyon yapar.

Bu genelde 1 cm den daha kısa uzunluğundadır. Bir kalem gibi olan arthroscope denilen cihaz tünel aracılığıyla eklem içine girilir. Arthroscope ve aydınlatma sistemi küçük bir objektif, minyatür bir kamera içerir.

Üç boyutlu görüntüleri kamera ile bir televizyonda izlemek mümkündür

Opere edilecek elbileğine 2 adet giriş portali açılır, portallerin birinden artroskopi cihazını ( artroskop) diğerinden ise Probları, forseps, bıçaklar ve traş makineleri ( sheaver ) girilerek müdahaleler yapılır.

Teşhis Artroskopisi

Eğer el bileği ağrısı neden olan sebep bulunamıyor ise teşhis artroskopisi yapılabilir. Eğer el bilek ağrısı açık cerrahi sonrası birkaç ay için devam ediyorsa da kullanılabilir.

Artroskopik cerrahi önce, doktorunuz aşağıdaki yapacaktır;

– operasyon planlanan el ve bileğin bir fiziksel muayenesi
– hastanın tıbbi geçmişi hakkında daha fazla bilgi
– Performans testleri ağrısı (provokatif test) . Bu testlerin amacı hastanın ağrısı artırılarak patolojini tesbitinin sağlanması.
– El ve el bileği Görüntüleme yöntemleri. Bu (X-ışınları bir kontrast madde sonra alınan veya “boya” enjekte edilir X-ışınları, manyetik rezonans görüntü veya arthrogram içerebilir).

Sadece el ve kol (bölgesel anestezi) veya genel anestezi verilebilir.

Iki veya daha fazla küçük insizyon (portalları) el bileğinize yapılabilir. Arthroscope ve el aletleri bu portalları aracılığıyla ekleme ulaşılır.

Ameliyat sonrası, insizyon küçük bir dikiş ile kapatılır ve bir pansuman uygulanır.

Artroskopik Cerrahi Tedavi;

Artroskopik elbileği cerrahisi bir dizi tedavi için kullanılabilir. kronik bilek ağrısı, el bileği kırıkları, ganglion kistler ve ligaman ve üçgen fibrocartilage komplexi (TFCC) yırtıkları dır El bileği artroskopisi kemik kırıklarını düzeltmek için de kullanılabilir.

– Kronik el bileği ağrısı: el bileği artroskopisi diğer testler sonucu tanıya ulaşılamayan kronik ağrı nedenini teşhis etmek için kullanılabilecek bir yöntemdir. Çoğu zaman, orada iltihap alanları, kıkırdak hasarı, ya da diğer bulgular bir el bileği yaralanması sonrasında olabilir. Sonra tanı yapılır Bazı durumlarda, patoloji artroskopik olarak tedavi edilebilir.

– El bileği kırıkları: kırık kemik küçük parçaları eklem içinde kalabilir El bileği ek artroskopisi ile, kemik kırık hizalamak, bu parçaları kaldırabilir ve onları stabilize iğne, tel veya vida kullanarak.
– Ganglion kistler: Gangliyon genelde ekelm kapsülünden kaynaklana içi sıvı dolu yapılardır Elbileği artroskopisi yöntemiyle bu kistler alınabilir

– Ligament / TFCC yırtıkları: Ligamentler bağ dokusu fibröz bantlar, kemikleri bir arada tutan yapılardır. Bunlar ekleme istikrar ve destek sağlamaktadır. TFCC bilek içinde yastıklama yapıdır. elbileği üzerine düşme sonucu ligament yırtılması olabilir, TFCC veya her ikisi. Sonuç hareket ya da bir klik hissi ile ağrıdır. Artroskopik ameliyat sırasında cerrah yırtıkları onarabilir.

Karpal tünel sendromu: Karpal tünel sendromu ile karakterize uyuşma veya karıncalanma el ve kol bölgesinde ağrı vardır. Bu bölgede n. Medianus vardır. (Karpal tünel bilek kemikleri ve kalın bir doku çatı ile oluşur.) Basınç tünel içinde birçok nedenle oluşabilir. Eğer karpal tünel sendromu konservatif tedavilere yanıt vermezse, tek bir seçenek cerrahi tedavidir Cerrah kiriş çatıyı keser ve tünel gevşetilir. Böylece sinir üzerinde baskı azaltılacak ve belirtileri giderilecektir. Bu bazen bir arthroscope kullanılarak yapılabilir.

(el bileği resim)

Bu ortak bir arthroscope içine bir görünümüdür. TFCC ligament yırtılmışsa cerrah alanı temizlemek ve yırtılmış ligament dikiş yapmak için anchor kullanıyor.

Cerrahi Sonrası

Ameliyattan sonra ilk iki veya üç gün boyunca, el bileği yüksek olmalıdır. Bandaj temiz ve kuru tutulmalıdır. Buz kullanılması şişme oluşmamasına yardımcı olabilir. Hastaya hareket verilir,bu hareketler elbileği bakımı ve gücünü yeniden artırmak içindir Her ne kadar ameliyat sonrası ağrı genellikle hafif ise, ağrı kesici ilaçlar ağrı hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Komplikasyonlar

Elbileği artroskopik cerrahi sonrası komplikasyonlar nadir bulunmaktadır. bunlar; şişlik, kanama skarlasma veya tendon yırtılması, enfeksiyon, sinir yaralanmaları, içerebilir. Deneyimli bir cerrah, özellikle artroskopi el cerrahisinde uzmanlaşmış bir cerrahta, komplikasyon olasılığını azaltılabilir.