Ayakbileği Artroskopisi

AYAKBİLEĞİ ARTROSKOPİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Ayak Bileği Artroskopi Nedir?

Anahtar deliği cerrahisi veya ayak bileği minimal invaziv cerrahi olarak da bilinir. Ayak bileği içine erişebilmek için çok küçük kesi kullanarak artroskopi yapılır. Her kesi 1cm den az ve genellikle iki kesi gereklidir. Ayak bileği nispeten küçük bir eklemdir iyi cerrahi erişime izin vermek. İçin eklem boyutunu artırmak gerekir Bunun için basınçlı sıvı kullanılır.

Açık ayak bileği ameliyat larında, daha geniş kesi, skar dokusu oluşmasına neden olur, ayrıca, ameliyat sonu ağrı daha fazla ve daha geç iyileşme oluşur Bazı durumlarda açık cerrahi kaçınılmazdır.

Ayak bileği eklem içi operasyonlarında küçük bir kamera veözel olarak tasarlanmış aletleri kullanılır

Ayakbileği artroskopisi, endikasyonları: (ayak artroskopisi resim)
– Ayak bileği artrit ( kireçlenme)
– Futbolcu ayak bileği (Anterior ayakbileği Sıkışması)
– Kararsız ayak bileği
– Lateral bağ rekonstrüksiyonu ( yan bağ tamiri )

Bazı Kırıklarda

– Ayak bileği ağrısını araştırmak için ( diagnostik artroskopi ) Ayak bileği içinde loose body çıkarılması
– Talusun
– Osteokondral bozuklukları
– Ayakbileği snovial bozuklukları
– Tanı konmamış ayak bileği ağrısı

Neden ayak bileği artroskopisi?

Çok küçük kesi, minimal yumuşak doku hasarı nedeniyle tercih edilir ayrıca;

• Açık bir cerrahi yaklaşıma göre çok daha düşük ağrı düzeyleri
• Ameliyat sonu daha konforlu
• Daha kısa süre hastanede kalış
• Açık ameliyat a oranla daha düşük enfeksiyon riski
• Daha erken iş / fonksiyon / spor ‘ a dönme
• Daha Küçük skarlasma ( yara izi )
• Minimal kesi

Ayakbileği artroskopisi nasıl yapılır? ayak artroskopisi

Ayak bileği ekleminin normal şartlarda küçük iç boyutları vardır. Eklemin zarar görmesini engellemek için eklemi germek ve eklemin iç boyutunu genişletmek gerekir. Bu anestezi altında genelinde eklemin çekilmesi ile sağlanır .

Ayak bileği artroskopisi için genelanestezi veya ara sıra, bölgesel anestezi yapılır.

Ayakbileği eklem içi görünüm nasıldır?

Ayak bileği diğer eklemler gibi genellikle düzgün eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Bu düşük sürtünme ve ağrısız eklem hareketi için gereklidir.

ayak bileği

Ayrıca ayak bileği içerisinde snovial sıvı vardır ve bu sıvı kıkırdağı besler ve daha düşük sürtünme sağlar Bu sıvı yumuşak doku tarafından üretilir, bu sıvının fazla olmasına (enfeksiyon vs. nedenlerle) snovit adı verilir.

Ayak bileği artroskopisi tekniği aşağıda sırayla anlatılmıştır;

ayak bileği

Ayak bileği artroskopisi sonrası nasıldır? ayak artroskopisi

İlk 24 saat

Ağrı
Ameliyat sonu hastanın ayak bileğini rahat hissetmesi gerekir . Hasta uyurken ayak bileği ve içine lokal anestezik madde verilerek ameliyat sonu ağrı minimalize edilir.

Mobilite
Ayak bileği artroskopi sonrası,hastaya ameliyat sonu 1. Gün başlamak üzere egzersiz programı verilir, hasta koltuk değneği kullanarak ve opere olduğu ayakbileğine yük vermeden mobilize edilir.

İlk 24-48 saatte opere edilen bacak yüksekte kalacak şekilde hasta yatış pozisyonu tarif edilir.

Ayakbileği bandaj içinde egzersiz ler yukarı-aşağı, sağa-sola şeklinde başlanır

Hastanede Kalma süresi
Hasta ameliyat sonrası 1. Gün taburcu edilir, bazı hastalarda bu aynı gün taburcu olabilirr.

Ayak bileği Artroskopi sonra sargı
Ayak bileği artroskopi sonrasında bir elastik bandaj ile ayakbileği sarılır. Yaraların takibi için iki hafta boyunca tutulmalıdır. Yara yeri gün aşırı pansuman yapılmalıdırr.

Spora dönüş
Ayak bileği artroskopi sonrası spora dönüş, operasyon anında ayakbileği içi patolojiye göre değişmekle beraber bu süre 3 hafta ile 6 aylık bir yelpazeyi kaplamaktadır.

ayak bileği

İkinci haftada
Hastaya operasyonun ve eklem içi patolojinin durumuna göre ayakbileği ortezi veya ayakbileği bandajı ile takip yapılabilir

Ayak bileği artroskopi Komplikasyonları

1. Parastesi – 4% uyuşma, deriyi etkiler ve sinir yaralanması sonucu oluşur (, kutanöz sinirlerin.) Çünkü bilek içine güvenli ‘koridor’ erişim sağlayan portaller, bu sinirlere yakındır.

2. Yüzeysel yara enfeksiyonu – 1% bu komplikasyon riskini en aza indirmek için operasyon öncesi antibiyotik kullanmaktayız

3. Derin eklem Enfeksiyon -% 0,2 Operasyon öncesi ve sonrası antibiyotik tedavi kullanarak bu risk minimalize edilebilir.

4. Hemartros – 1% Bu komplikasyon da eklem içi kanama olmaktadırr. Kanama Küçük miktarlarda ve nadir değildir genellikle fark edilmeden devam edecektir. Ancak, kanama büyük miktarda ise bu ağrılı şişlik cerrahi drenaj gerekebilir ir. Bu genellikle artroskopi sonunda ayak bileği dışarı yıkama gerektirir. Bu komplikasyon şansı muhtemelen ameliyattan sonra bir bandaj kullanılarak risk azaltılabilir.

5. Derin ven trombozu – 0,5-1% Bu komplikasyon şansı bir ayak bileği artroskopisinde küçük bir risktir yine de bir profilaktik antikoagülan verilecektir.